Как да променя email-а си?

За да промените своя имейл, уверете се, че сте влезнали в профила си в Prepodavame.bg. Натиснете върху името си в горната дясна част на екрана. От падащото меню изберете "Профил" и подменю "Редакция".

Натискайки върху "Редакция" ще бъдете препратени към страница, откъдето можете да редактирате своя профил. Избирате таба "Контакти" и в полето "Имейл" въвеждате новия си имейл адрес.

За да запазите промените, натиснете бутона "Промяна".

Рейтинг на статията Благодарим за обратната връзка Има проблем с приемането на обратната Ви връзка. Моля опитайте по-късно.

Все още имаш нужда от помощ? Свържете се с нас Свържете се с нас